La Esperanza (2018)

La Esperanza” és una cançó que publicarem com a senzill a finals de 2018. Escrita i composada per acompanyar el documental “Precaristas: Crónica de la lucha por la vivienda en Gran Canaria” (Inèrcia Docs, 2018), sobre l’emergència habitacional i l’organització de les veïnes del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.