Fotografies

Sesoliveres, febrer 2019. Gravant el videoclip “La Esperanza”. Fotografia: Inèrcia Docs
Gelida, hivern 2016. Fotografia: Leo Otero
Les Pobles, tardor 2018. Fotografia: Eduardo Laborda
Vigo, estiu 2015. Fotografia: Casa Colorida