Fotografies

Sesoliveres, febrer 2019, gravant el videoclip “La Esperanza”. Fotografia: Inèrcia Docs

Les Pobles, tardor 2018. Fotografia: Eduardo Laborda

Gelida, hivern 2016. Fotografia: Leo Otero

Vigo, estiu 2015. Fotografia: Casa Colorida